POREZ PRI KUPOPRODAJI NEKRETNINE
Naslovnica | Novosti | POREZ PRI KUPOPRODAJI NEKRETNINE
 
 
 

Prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora ugovorne strane trebaju voditi računa o dva porezna propisa. To su: porez na promet nekretnina i porez na dodanu vrijednost ovisno o tome dali je li prodavatelj u sustavu poreza na dodanu vrijednosti. 
Porez na dodanu vrijednost se primjenjuje na novoizgrađene nekretnine i taj porez plaća prodavatelj nekretnine. Kad kupac kupuje stan od osobe koja je u sustavu porezna na dodanu vrijednost onda on dobiva račun od takvog prodavatelja na kojem je naznačena cijena nekretnine i porez na dodanu vrijednost. Također, na računu moraju biti posebno iskazane vrijednosti zemljišta i naknade za komunalno uređenje zemljišta, na koju će porezna uprava obračunati porez na promet nekretnina od 5 % i donijeti rješenje kupcu novoizgrađene nekretnine kao poreskom obvezniku.
Porez na promet nekretnina se obračunava i plaća na stjecanje vlasništva nekretnina, što znači da je obveznik ovog poreza uvijek kupac tj. stjecatelj nekretnine. Stjecanje nekretnine ne smatra se samo kupoprodaja već i zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva i dr. Porez iznosi 5 % od osnovice koju čini cijena nekretnine navedena u Ugovoru. Međutim, treba znati da Porezna uprava neće samo tako prihvatiti iznos cijene nekretnine koja je navedena u Kupoprodajnom ugovoru. Ona će provjeriti da li cijena odgovara tržišnim uvjetima odnosno usporedit će cijenu nekretnine u Ugovoru sa cijenama takvih nekretnina na tržištu u trenutku kad je Ugovor sklopljen.
Treba naglasiti da predmet oporezivanja nije vezan za upis vlasništva u zemljišne knjige već za sam promet nekretnina. Prema tome, za kupca nekretnine porezna obveza nastaje u trenutku zaključivanja (potpisivanja) Ugovora. Domaće i strane fizičke ili pravne osobe izjednačene su glede plaćanja poreza na promet nekretnina. Propisane su i porezne olakšice odnosno oslobođenja od plaćanja ovog poreza i to za kupce koji kupuju prvi stan, kuću ili građevinsko zemljište, a kojom kupnjom rješavaju vlastito stambeno pitanje. Uz Zahtjev za oslobađanje od ovog poreza potrebno je priložiti: dokaz o hrvatskom državljanstvu, vjenčani list, izvod iz matične knjige rođenih za djecu, dokaz o prebivalištu na adresi nekretnine koja se kupuje kao i pisana izjava kupca da su bračni drug i djeca prijavljena na istoj adresi te da nemaju u vlasništvu stan ili kuću koja zadovoljava njihove stambene potrebe. Veličina stambenog prostora za koji se priznaje porezna olakšica ovisi o broju članove uže obitelji. Kupac koji ostvari poreznu olakšicu takvu nekretninu ne smije prodati u roku od pet godina. Dobro je skrenuti pažnju da se pravo naoslobođenje od plaćanja poreza kod novosagrađenih nekretnina, može ostvariti samo na vrijednost zemljišta i naknade na komunalno uređenje zemljišta.

Bitno je imati na umu da se kupoprodajni ugovor, kada se ovjeri kod javnog bilježnika, mora u roku od 30 dana predati u Poreznu upravu, koja će donijeti Rješenje u kojem se utvrđuje porezna obveza poreza na promet nekretnina, ili će donijeti rješenje kojim se kupac oslobađa plaćanja.

Porez na nekretninekao godišnji porez na njihovo posjedovanje, poznat svuda u Europi, neće nam možda stići u 2011-oj godini, kako se u posljednje vrijeme nagađalo, no nema sumnje da će ga i hrvatski građani vrlo brzo početi plaćati. Pitanje je hoće li se on naplaćivati samo na „višak“ nekretnina, ili pak i na nekretnine u kojima vlasnik stanuje, što bi značilo da će porez na nekretninu morati plaćati i mnogobrojni umirovljenici, kao i mladi, te oni koji su oslobođeni plaćanja poreza na kupnju prve nekretnine. Porez na posjedovanje nekretnina čest je u europskim državama, no različito je obračunavan, i u većini slučajeva to je prihod lokalnih zajednica, a ne državnog proračuna. U Austriji se plaća porez na posjedovanje nekretnine na svaku nekretninu, u godišnjem iznosu od 0,2 do 1% od njene procijenjene vrijednosti. U Grčkoj, Irskoj, Italiji, vlasnici stambenog prostora u kojem žive, od njega nisu potpuno oslobođeni, te ga pak plaćaju sniženo, primjerice za oko 50 posto. U Sloveniji ovaj porez će se početi primjenjivati od 2012, a godišnje će iznositi 0,1 do 1,5% vrijednosti nekretnine, a osnovica poreza pritom će biti vrijednost nekretnine koju procjenjuje lokalna porezna uprava. Kad se Vlada ipak odluči na uvođenje ovakvog poreza, morat će dobro razraditi veliki raspon stopa budući da se među vlasnicima nekretnina nalaze različite skupine od umirovljenika sa najnižim primanjima do onih kojima ta obveza neće ugroziti egzistenciju.

Do prije par mjeseci često se spominjalo uvođenje poreza na nekretnine, a trenutno se aktualizira samo porez na vikendice, bojim se da će nas Vlada uskoro iznenaditi s tim, „novim nametom“.

 

Tip nekretnine:
Mjesto:
Kvart:
Površina m2:
Cijena (€):
više
Novosti
PROCJENA NEKRETNINA
Što je procjena nekretnina? Tržišna procjena nekretnine je postupak kojim graditeljski vještak određuje njenu vrijednost u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće utjecaje (pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje) u budućem vremenu.Tržišna procjena nekretnina je jedan od najsloženijih poslova u sudskom vještačenju. Ta složenost se očituje kroz više faktora koji su subjektivne i objektivne prirode. Subjektivnost se očituje, ne samo kroz profesionalnost vještaka kao osobe, nego najčešće kroz očekivanja naručitelja.
POREZ PRI KUPOPRODAJI NEKRETNINE
Prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora ugovorne strane trebaju voditi računa o dva porezna propisa. To su: porez na promet nekretnina i porez na dodanu vrijednost ovisno o tome dali je li prodavatelj u sustavu poreza na dodanu vrijednosti.
više
Posebna ponuda
ID: P-108 POSLOVNI PROSTOR 206 m2 (Donje Svetice)
POSLOVNI PROSTOR NA VRHUNSKOJ LOKACIJI !!!...

 

 

MIROSLAV WALTER                                                                    
Agent posredovanja u prometu nekretnina

 

Zdenka Skreba 24, 10040 Zagreb, HR
t         +385 (01) 2916 958
m +385 (099) 85599 29

 +385 (095) 2559 999
+0049 (0)176 97583339
e         
info@walter.hr

Web    www.walter.hr